Företrädesemission 2023

Informationsmemorandum Ladda ner

Anmälningssedel utan företrädesrätt Ladda ner

Sammanfattning av erbjudandet Ladda ner

Teckning Avanza Ladda ner

Teckning Nordnet Ladda ner

Länk för digital teckning

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan