WELCOME TO RECYCTEC

For a cleaner world

Recyctec is a cleantech company that has developed a unique technology that restores used glycol so that it can be reused. This unique technology ensures that glycol is purified to its original condition and can be used with the same functionality over and over again.

Products & Services Contact us

Since 1 January 2020, we have helped our customers reduce their CO2

00 kilo

Nyhet

Intresseanmälan Valberedning Recyctec Holding AB

Inför bolagsstämman senare i vår så har vi tänkt att vi vill tydliggöra vår koppling till våra ägare än mer, varför Styrelsen har beslutat att låta organisera en valberedning för att säkerställa att styrelsen är rätt sammansatt och förankrad hos ägarna för att föra bolaget framåt i dess framtida utveckling.

En valberedning kommer därför att tillsättas i närtid. Detta har vi tänkt att det går till på följande sätt. Alla ägare får anmäla sitt intresse till att delta i valberedningen. Vi har tänkt oss att valberedningen består av 5 personer, samt ledas av Bjørn Skjævestad, VD för Altavida AS som är bolagets största ägare per 2020-12-30. För det fall att fler än 5 anmäler sitt intresse så kommer röstandel att väga tyngre vid urvalet till valberedningen.

Valberedningens uppdrag är att komma med ett förslag till bolagsstämman för styrelsens framtida sammansättning, och preliminärt skall arbetet vara klart den sista mars.

Om du som ägare är intresserad av att deltaga i ett sådant arbete, vänligen kontakta Andreas Cederborg via andreas.cederborg@recyctec.se senast den 31:a januari.