Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Om företaget

Recyctec sluter kretsloppet för glykol

Recyctec AB har utvecklat en unik metod att rena använd glykol för att återanvändas i princip hur många gånger som helst. Metoden bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att vi tillsammans både gynnar miljö och ekonomi.

Våra produkter och tjänster innefattar:

Läs mer om våra tjänster

Slutet kretslopp och cirkulär ekonomi

13 januari 2021

Intresseanmälan Valberedning Recyctec Holding AB

Inför bolagsstämman senare i vår så har vi tänkt att vi vill tydliggöra vår koppling till våra ägare än mer, varför Styrelsen har beslutat att låta organisera en valberedning för att säkerställa att styrelsen är rätt sammansatt och förankrad hos ägarna för att föra bolaget framåt i dess framtida utveckling.

Läs mer

12 januari 2021

Produktionschef

Bolaget står nu inför en betydande expansion, där bolaget avser att växla upp på den upparbetade kunskap och erfarenhet som bolaget har tillskansat sig hittills. Inför detta arbete behöver bolaget förstärka sin kompetens i produktion, optimering och analys. Bolaget har därför beslutat att utöka personalstyrkan i denna del.

Läs annonsen här!

16 december 2020

Stängt under Jul & Nyår  

Recyctec stänger kontoret och ordermottagning över Jul och nyår. Vi stänger den 18/12 kl 16:00 och öppnar åter den 7/1 kl 08:00.

Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en God Jul och ett Gott Nytt år.

Vi ses 2021!

Våra partners

Företag som samarbetar med oss

Viktig info till leverantörer!

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret. Detta innebär att vi på Recyctec inte kommer att ta emot inkommande farligt avfall utan transportdokument. Det kommer i sådana fall leda till merarbete i några led och därför ber vi alla våra leverantörer att ha dokument färdiga när avfallet ska tas om hand av oss.