Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Om företaget

Recyctec sluter kretsloppet för glykol

Våra produkter och tjänster innefattar:

Slutet kretslopp och cirkulär ekonomi

Våra partners

Företag som samarbetar med oss

Läs mer om våra partners här

14 mar 2023

Film från Q&A den 6/3

30 dec 2022

Recyctec tecknar avtal med Kylma

Vi har tecknat ett återförsäljaravtal med Kylma. Avtalet omfattar samtliga standardprodukter, möjlighet till avrop av kundanpassade produkter samt tjänsten All-Inclusive. Avtalet börjar gälla omgående, och samarbetet väntas starta i början av Q1 2023.

Läs mer

30 dec 2022

Recyctec genomför företrädesemission

Styrelsen i Recyctec Holding AB ("Recyctec" eller “Bolaget”) beslutade den 27 december 2022, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 31 maj 2022 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 17,3 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet”).

Läs mer

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan