Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Om företaget

Recyctec sluter kretsloppet för glykol

Recyctec AB har utvecklat en unik metod att rena använd glykol för att återanvändas i princip hur många gånger som helst. Metoden bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att vi tillsammans både gynnar miljö och ekonomi.

Våra produkter och tjänster innefattar:

Slutet kretslopp och cirkulär ekonomi

2 nov 2022

Investors Q&A 31/10

Presentation Recyctec

21 sep 2022

Kallelse till Extra Bolagsstämma 19/10

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2022 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

Handlingar finns här

21 sep 2022

Användning av återvunnen glykol sänker energikostnaden för alla

Recyctec har utvecklat en egen unik metod för att återvinna glykol, vilken leder till väsentligt lägre CO2-avtryck. Det lägre avtrycket kommer som en följd av att det krävs långt mindre energi att återvinna glykol jämfört med att producera ny jungfrulig glykol.

Läs mer

Våra partners

Företag som samarbetar med oss

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan