Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Om företaget

Recyctec sluter kretsloppet för glykol

Recyctec AB har utvecklat en unik metod att rena använd glykol för att återanvändas i princip hur många gånger som helst. Metoden bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att vi tillsammans både gynnar miljö och ekonomi.

Våra produkter och tjänster innefattar:

Läs mer om våra tjänster

Slutet kretslopp och cirkulär ekonomi

18 november 2021

Investors Q&A

Vi vill passa på att bjuda in till en onlinesession för att presentera bolaget och dess status. Detta görs med grund i delårsrapporten för Q3 som släpps den 23/11. Från bolaget närvarar vd Andreas Cederborg och ordförande Ketil Thorsen. Mötet kommer att ske den 30/11 kl 16:00 genom ett Teams-möte, som bolaget modererar. Om man önskar närvara så mailar man ir@recyctec.se senast den 29/11 kl 12:00, så kommer ni därefter att erhålla en länk till mötet.

Läs mer här

4 november 2021

Återkoppling gällande klassificeringar

Recyctec har per 3/11 erhållit återkoppling avseende den klassificeringsbegäran man tidigare lämnat in hos Byggvarubedömningen. Bvb meddelar att man önskar komplettering på vissa uppgifter, vilket bolaget givetvis kommer att hörsamma. Bolagets ambition och tro är fortsatt att en grön/grön klassificering på bolagets produkter kan erhållas efter komplettering. Får frågor i detta ärende maila andreas.cederborg@recyctec.se.

21 oktober 2021

Genomförd revision ISO 9001 & 14001

Recyctec har per 20/10 genomfört årlig revision avseende ISO-certifieringarna 9001 och 14001. Certifieringarna syftar till säkerställande av kvalitetsledning resp miljöledning för företaget och dess verksamhet. Revisionen gick bra med bibehållna certifikat.

Våra partners

Företag som samarbetar med oss