Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Om företaget

Recyctec sluter kretsloppet för glykol

Recyctec AB har utvecklat en unik metod att rena använd glykol för att återanvändas i princip hur många gånger som helst. Metoden bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att vi tillsammans både gynnar miljö och ekonomi.

Våra produkter och tjänster innefattar:

Läs mer om våra tjänster

Slutet kretslopp och cirkulär ekonomi

29 april 2021

Bolagsstämma 2021

Info om bolagsstämma finns här.

Varmt välkomna

8 mars 2021

Föredrag från Erik Penser Bank Bolagsdag

Under förra veckan så gästade Andreas Cederborg Erik Penser Bank Bolagsdag, och berättade om Recyctec.

Se föredraget

12 mars 2021

Recyctec närvarar teknikkonferens om vätskeburna köldbärarsystemg

Energi- och Miljötekniska Föreningen arrangerar den 17/3 en konferens om utmaningar i köldbärarsystem där Recyctec medverkar som en av nyckeltalarna tillsammans med flera experter inom detta område.

Läs mer

Våra partners

Företag som samarbetar med oss

Viktig info till leverantörer!

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret. Detta innebär att vi på Recyctec inte kommer att ta emot inkommande farligt avfall utan transportdokument. Det kommer i sådana fall leda till merarbete i några led och därför ber vi alla våra leverantörer att ha dokument färdiga när avfallet ska tas om hand av oss.

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg