Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Om företaget

Recyctec sluter kretsloppet för glykol

Recyctec AB har utvecklat en unik metod att rena använd glykol för att återanvändas i princip hur många gånger som helst. Metoden bygger på en unik svensk innovation som möjliggör att vi tillsammans både gynnar miljö och ekonomi.

Våra produkter och tjänster innefattar:

Läs mer om våra tjänster

Slutet kretslopp och cirkulär ekonomi

17 februari 2021

Uppdaterad dialog med ägarna

Vi har fått flera frågor från våra ägare, och dessa är nu besvarade under dialog med ägarna. Om ni har frågor, kom gärna med dem till ir@recyctec.se så skall vi i möjligaste mån svara på dem.

3 februari 2021

Valberedningen övertecknad

Glädjande så har bolaget fått fler anmälningar till att vara med i valberedningen än platser, vilket är mycket glädjande. Bolaget är tacksamma för att det finns så pass många intresserade och engagerade ägare som vill vara del av Recyctecs framtida utveckling. Valberedningen är nu därmed tillsatt. För det fall någon önskar komma med inspel till denna, så kontaktar man valberedningens ordförande Bjørn Skjævestad på mail bjorn@altavida.no.

13 januari 2021

Intresseanmälan Valberedning Recyctec Holding AB

Inför bolagsstämman senare i vår så har vi tänkt att vi vill tydliggöra vår koppling till våra ägare än mer, varför Styrelsen har beslutat att låta organisera en valberedning för att säkerställa att styrelsen är rätt sammansatt och förankrad hos ägarna för att föra bolaget framåt i dess framtida utveckling.

Läs mer

Våra partners

Företag som samarbetar med oss

Viktig info till leverantörer!

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret. Detta innebär att vi på Recyctec inte kommer att ta emot inkommande farligt avfall utan transportdokument. Det kommer i sådana fall leda till merarbete i några led och därför ber vi alla våra leverantörer att ha dokument färdiga när avfallet ska tas om hand av oss.

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg