Nyhetsarkiv

4 maj 2023

Film från Q&A 2023-05-03

14 mar 2023

Film från Q&A den 6/3

30 dec 2022

Recyctec tecknar avtal med Kylma

Vi har tecknat ett återförsäljaravtal med Kylma. Avtalet omfattar samtliga standardprodukter, möjlighet till avrop av kundanpassade produkter samt tjänsten All-Inclusive. Avtalet börjar gälla omgående, och samarbetet väntas starta i början av Q1 2023.

Läs mer

30 dec 2022

Recyctec genomför företrädesemission

Styrelsen i Recyctec Holding AB ("Recyctec" eller “Bolaget”) beslutade den 27 december 2022, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 31 maj 2022 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 17,3 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet”).

Läs mer

2 nov 2022

Investors Q&A 31/10

Presentation Recyctec

21 sep 2022

Kallelse till Extra Bolagsstämma 19/10

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 oktober 2022 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

Handlingar finns här

21 sep 2022

Användning av återvunnen glykol sänker energikostnaden för alla

Recyctec har utvecklat en egen unik metod för att återvinna glykol, vilken leder till väsentligt lägre CO2-avtryck. Det lägre avtrycket kommer som en följd av att det krävs långt mindre energi att återvinna glykol jämfört med att producera ny jungfrulig glykol.

Läs mer

14 sep 2022

Recyctec på 8 minuter

Kort information om oss och våra produkter

1 sep 2022

Investors Q&A den 31/8

Film från Investors Q&A den 31/8 hittar ni här:

Se filmen

4 maj 2022

Inspelning från Investors Q&A

Här hittar ni inspelningen från Investors Q&A av den 3/5-22

Se inspelningen här

2 mars 2022

Kallelse Extra Bolagsstämma

Styrelsen i Recyctec Holding AB 556890-0111 kallar till extra bolagsstämma den 30/3-22 kl 13:00 i bolagets lokaler på Momarken 30 i Jönköping. Kompletta handlingar finns nedan.

Läs kallelsen här

23 februari 2022

Film från Investors Q&A 22/2

Här är länk till film från Investors Q&A 22/2.

Se videon här

15 februari 2022

Valberedningen är nu sammansatt

Recyctec är glada att meddela att Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma i Maj nu är sammansatt.

Läs mer

3 februari 2022

Inbjudan Valberedning 2022

Inför bolagsstämman senare i vår så kommer bolaget att tillsätta en valberedning för att på så sätt säkerställa att tillsättningen av styrelsen är förankrad i ägarleden. Vi vill därför bjuda in alla som är intresserade av att delta i detta arbete med att anmäla sitt intresse till bolaget.

Läs mer

19 januari 2022

Grön Klassning hos Byggvarubedömningen

Bolaget har erhållit Grön klassning för sina produkter hos Byggvarubedömningen, vilken är den högsta möjliga klassningen. Bolaget är unika med denna klassning för glykolprodukter och något som kommer påverka efterfrågan på bolagets produkter i fastighetsmarknaden positivt.

Läs mer

14 december 2021

Recyctec förbereder sig för julledigt.

Vi stänger kundtjänst från den 22/12 och öppnar igen den 7/1. Läs mer om vad som gäller för leveranser nedan.

Läs mer

1 december 2021

Film från Investors Q&A 30/11

Vi vill tacka för deltagandet i samband med Investors Q&A den 30/11.

Se filmen här

18 november 2021

Investors Q&A

Vi vill passa på att bjuda in till en onlinesession för att presentera bolaget och dess status. Detta görs med grund i delårsrapporten för Q3 som släpps den 23/11. Från bolaget närvarar vd Andreas Cederborg och ordförande Ketil Thorsen. Mötet kommer att ske den 30/11 kl 16:00 genom ett Teams-möte, som bolaget modererar. Om man önskar närvara så mailar man ir@recyctec.se senast den 29/11 kl 12:00, så kommer ni därefter att erhålla en länk till mötet.

Läs mer här

4 november 2021

Återkoppling gällande klassificeringar

Recyctec har per 3/11 erhållit återkoppling avseende den klassificeringsbegäran man tidigare lämnat in hos Byggvarubedömningen. Bvb meddelar att man önskar komplettering på vissa uppgifter, vilket bolaget givetvis kommer att hörsamma. Bolagets ambition och tro är fortsatt att en grön/grön klassificering på bolagets produkter kan erhållas efter komplettering. Får frågor i detta ärende maila andreas.cederborg@recyctec.se.

21 oktober 2021

Genomförd revision ISO 9001 & 14001

Recyctec har per 20/10 genomfört årlig revision avseende ISO-certifieringarna 9001 och 14001. Certifieringarna syftar till säkerställande av kvalitetsledning resp miljöledning för företaget och dess verksamhet. Revisionen gick bra med bibehållna certifikat.

17 september 2021

Recyctec växer

Recyctec växer med två nya medarbetare. Vi välkomnar Jan Kvist och Inji Murtuzayeva till Recyctec. Jan är blivande produktionschef och börjar med att lära sig produktionen och dess processer så att han blir redo att senare ta över så som produktionschef. Inji kommer dels att förstärka i labbet samt även arbeta som produktionscontroller, så att vi bygger och strukturerar data för att kunna optimera vår produktion.

Vi välkomnar er båda varmt!

3 september 2021

Ny produkt­samman­sättning

Vi har från och med början på september en annan korrosionsinhibitor i våra produkter. Den innebär likvärdigt rostskydd, men är mindre farlig för användaren att använda. Med anledning av detta gäller ett nytt säkerhetsdatablad för produkter med batchnummer 10599 och högre - levererade från början av september. Det nya säkerhetsdatabladen finner ni på respektive produkt.

19 juli 2021

Semesterstängt

Recyctec har semesterstängt emellan den 19/7 till den 9/8. Välkomna åter i augusti.

19 juli 2021

Viktig info till leverantörer!

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret.

Läs mer här

18 juni 2021

EarthCare All Inclusive

EarthCare All Inclusive är en tjänst som riktar till kunder som efterfrågar smidig hantering i samband med glykolbyte i fastigheter.

Läs mer här

29 april 2021

Bolagsstämma 2021

Info om bolagsstämma finns här.

Varmt välkomna

8 mars 2021

Föredrag från Erik Penser Bank Bolagsdag

Under förra veckan så gästade Andreas Cederborg Erik Penser Bank Bolagsdag, och berättade om Recyctec.

Se föredraget

8 mars 2021

Minskad plastanvändning

Den viktigaste produktegenskapen Earthcare har är sin klimatnytta jämfört med jämförbara produkter. Vi är därför glada att ha genomfört ytterligare en miljöförbättrande åtgärd. Genom att ha upphandlat smartare dunkar vilka kräver mindre plaståtgång har bolaget kunnat minska sin miljöpåverkan betydligt.

Läs mer

17 februari 2021

Uppdaterad dialog med ägarna

Vi har fått flera frågor från våra ägare, och dessa är nu besvarade under dialog med ägarna. Om ni har frågor, kom gärna med dem till ir@recyctec.se så skall vi i möjligaste mån svara på dem.

3 februari 2021

Valberedningen övertecknad

Glädjande så har bolaget fått fler anmälningar till att vara med i valberedningen än platser, vilket är mycket glädjande. Bolaget är tacksamma för att det finns så pass många intresserade och engagerade ägare som vill vara del av Recyctecs framtida utveckling. Valberedningen är nu därmed tillsatt. För det fall någon önskar komma med inspel till denna, så kontaktar man valberedningens ordförande Bjørn Skjævestad på mail bjorn@altavida.no.

13 januari 2021

Intresseanmälan Valberedning Recyctec Holding AB

Inför bolagsstämman senare i vår så har vi tänkt att vi vill tydliggöra vår koppling till våra ägare än mer, varför Styrelsen har beslutat att låta organisera en valberedning för att säkerställa att styrelsen är rätt sammansatt och förankrad hos ägarna för att föra bolaget framåt i dess framtida utveckling.

Läs mer

12 januari 2021

Produktionschef

Bolaget står nu inför en betydande expansion, där bolaget avser att växla upp på den upparbetade kunskap och erfarenhet som bolaget har tillskansat sig hittills. Inför detta arbete behöver bolaget förstärka sin kompetens i produktion, optimering och analys. Bolaget har därför beslutat att utöka personalstyrkan i denna del.

Läs annonsen här!

16 december

Stängt under Jul & Nyår  

Recyctec stänger kontoret och ordermottagning över Jul och nyår. Vi stänger den 18/12 kl 16:00 och öppnar åter den 7/1 kl 08:00.

Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en God Jul och ett Gott Nytt år.

Vi ses 2021!

16 december

Daniel 100%

Vi är glada att välkomna Daniel på 100% från och med 1/1-21. Daniel har jobbat 3 dagar i veckan från september i år - men då vi vill fokusera mer på emballerade produkter så kommer vi att behöva honom på heltid. Det blir ett toppentillskott till gänget.

10 december

Viktig info till leverantörer

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret. Detta innebär att vi på Recyctec inte kommer att ta emot inkommande farligt avfall utan transportdokument. Det kommer i sådana fall leda till merarbete i några led och därför ber vi alla våra leverantörer att ha dokument färdiga när avfallet ska tas om hand av oss.

24 november

Ny hemsida

Välkommen till Recyctecs nya hemsida. Vi hoppas att den skall hjälpa er att lära känna oss och våra produkter bättre. Om ni har feedback – hör gärna av er på info@recyctec.se.

17 november

Välkommen Elizabeta

Vi har anställt en ny Labb, Miljö och Kvalitetsansvarig. Elizabeta började hos oss den 9/11 med ansvar för Labb, Miljö och kvalitetsfrågor, som är väsentliga för vår drift. Hon har lång erfarenhet av så väl kvalitetsarbete som labb – och är ett välkommet tillskott till gänget.

12 november

Kvartalsrapport Q3

Bolaget har släppt kvartalsrapporten för Q3 – här kan du läsa rapporten.

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan