Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Nyhetsarkiv

18 november 2021

Investors Q&A

Vi vill passa på att bjuda in till en onlinesession för att presentera bolaget och dess status. Detta görs med grund i delårsrapporten för Q3 som släpps den 23/11. Från bolaget närvarar vd Andreas Cederborg och ordförande Ketil Thorsen. Mötet kommer att ske den 30/11 kl 16:00 genom ett Teams-möte, som bolaget modererar. Om man önskar närvara så mailar man ir@recyctec.se senast den 29/11 kl 12:00, så kommer ni därefter att erhålla en länk till mötet.

Läs mer här

4 november 2021

Återkoppling gällande klassificeringar

Recyctec har per 3/11 erhållit återkoppling avseende den klassificeringsbegäran man tidigare lämnat in hos Byggvarubedömningen. Bvb meddelar att man önskar komplettering på vissa uppgifter, vilket bolaget givetvis kommer att hörsamma. Bolagets ambition och tro är fortsatt att en grön/grön klassificering på bolagets produkter kan erhållas efter komplettering. Får frågor i detta ärende maila andreas.cederborg@recyctec.se.

21 oktober 2021

Genomförd revision ISO 9001 & 14001

Recyctec har per 20/10 genomfört årlig revision avseende ISO-certifieringarna 9001 och 14001. Certifieringarna syftar till säkerställande av kvalitetsledning resp miljöledning för företaget och dess verksamhet. Revisionen gick bra med bibehållna certifikat.

17 september 2021

Recyctec växer

Recyctec växer med två nya medarbetare. Vi välkomnar Jan Kvist och Inji Murtuzayeva till Recyctec. Jan är blivande produktionschef och börjar med att lära sig produktionen och dess processer så att han blir redo att senare ta över så som produktionschef. Inji kommer dels att förstärka i labbet samt även arbeta som produktionscontroller, så att vi bygger och strukturerar data för att kunna optimera vår produktion.

Vi välkomnar er båda varmt!

3 september 2021

Ny produkt­samman­sättning

Vi har från och med början på september en annan korrosionsinhibitor i våra produkter. Den innebär likvärdigt rostskydd, men är mindre farlig för användaren att använda. Med anledning av detta gäller ett nytt säkerhetsdatablad för produkter med batchnummer 10599 och högre - levererade från början av september. Det nya säkerhetsdatabladen finner ni på respektive produkt.

19 juli 2021

Semesterstängt

Recyctec har semesterstängt emellan den 19/7 till den 9/8. Välkomna åter i augusti.

19 juli 2021

Viktig info till leverantörer!

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret.

Läs mer här

18 juni 2021

EarthCare All Inclusive

EarthCare All Inclusive är en tjänst som riktar till kunder som efterfrågar smidig hantering i samband med glykolbyte i fastigheter.

Läs mer här

29 april 2021

Bolagsstämma 2021

Info om bolagsstämma finns här.

Varmt välkomna

8 mars 2021

Föredrag från Erik Penser Bank Bolagsdag

Under förra veckan så gästade Andreas Cederborg Erik Penser Bank Bolagsdag, och berättade om Recyctec.

Se föredraget

8 mars 2021

Minskad plastanvändning

Den viktigaste produktegenskapen Earthcare har är sin klimatnytta jämfört med jämförbara produkter. Vi är därför glada att ha genomfört ytterligare en miljöförbättrande åtgärd. Genom att ha upphandlat smartare dunkar vilka kräver mindre plaståtgång har bolaget kunnat minska sin miljöpåverkan betydligt.

Läs mer

17 februari 2021

Uppdaterad dialog med ägarna

Vi har fått flera frågor från våra ägare, och dessa är nu besvarade under dialog med ägarna. Om ni har frågor, kom gärna med dem till ir@recyctec.se så skall vi i möjligaste mån svara på dem.

3 februari 2021

Valberedningen övertecknad

Glädjande så har bolaget fått fler anmälningar till att vara med i valberedningen än platser, vilket är mycket glädjande. Bolaget är tacksamma för att det finns så pass många intresserade och engagerade ägare som vill vara del av Recyctecs framtida utveckling. Valberedningen är nu därmed tillsatt. För det fall någon önskar komma med inspel till denna, så kontaktar man valberedningens ordförande Bjørn Skjævestad på mail bjorn@altavida.no.

13 januari 2021

Intresseanmälan Valberedning Recyctec Holding AB

Inför bolagsstämman senare i vår så har vi tänkt att vi vill tydliggöra vår koppling till våra ägare än mer, varför Styrelsen har beslutat att låta organisera en valberedning för att säkerställa att styrelsen är rätt sammansatt och förankrad hos ägarna för att föra bolaget framåt i dess framtida utveckling.

Läs mer

12 januari 2021

Produktionschef

Bolaget står nu inför en betydande expansion, där bolaget avser att växla upp på den upparbetade kunskap och erfarenhet som bolaget har tillskansat sig hittills. Inför detta arbete behöver bolaget förstärka sin kompetens i produktion, optimering och analys. Bolaget har därför beslutat att utöka personalstyrkan i denna del.

Läs annonsen här!

16 december

Stängt under Jul & Nyår  

Recyctec stänger kontoret och ordermottagning över Jul och nyår. Vi stänger den 18/12 kl 16:00 och öppnar åter den 7/1 kl 08:00.

Vi önskar alla kunder och samarbetspartners en God Jul och ett Gott Nytt år.

Vi ses 2021!

16 december

Daniel 100%

Vi är glada att välkomna Daniel på 100% från och med 1/1-21. Daniel har jobbat 3 dagar i veckan från september i år - men då vi vill fokusera mer på emballerade produkter så kommer vi att behöva honom på heltid. Det blir ett toppentillskott till gänget.

10 december

Viktig info till leverantörer

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret. Detta innebär att vi på Recyctec inte kommer att ta emot inkommande farligt avfall utan transportdokument. Det kommer i sådana fall leda till merarbete i några led och därför ber vi alla våra leverantörer att ha dokument färdiga när avfallet ska tas om hand av oss.

24 november

Ny hemsida

Välkommen till Recyctecs nya hemsida. Vi hoppas att den skall hjälpa er att lära känna oss och våra produkter bättre. Om ni har feedback – hör gärna av er på info@recyctec.se.

17 november

Välkommen Elizabeta

Vi har anställt en ny Labb, Miljö och Kvalitetsansvarig. Elizabeta började hos oss den 9/11 med ansvar för Labb, Miljö och kvalitetsfrågor, som är väsentliga för vår drift. Hon har lång erfarenhet av så väl kvalitetsarbete som labb – och är ett välkommet tillskott till gänget.

12 november

Kvartalsrapport Q3

Bolaget har släppt kvartalsrapporten för Q3 – här kan du läsa rapporten.