Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Nyhet

Intresseanmälan Valberedning Recyctec Holding AB

Inför bolagsstämman senare i vår så har vi tänkt att vi vill tydliggöra vår koppling till våra ägare än mer, varför Styrelsen har beslutat att låta organisera en valberedning för att säkerställa att styrelsen är rätt sammansatt och förankrad hos ägarna för att föra bolaget framåt i dess framtida utveckling.

En valberedning kommer därför att tillsättas i närtid. Detta har vi tänkt att det går till på följande sätt. Alla ägare får anmäla sitt intresse till att delta i valberedningen. Vi har tänkt oss att valberedningen består av 5 personer, samt ledas av Bjørn Skjævestad, VD för Altavida AS som är bolagets största ägare per 2020-12-30. För det fall att fler än 5 anmäler sitt intresse så kommer röstandel att väga tyngre vid urvalet till valberedningen.

Valberedningens uppdrag är att komma med ett förslag till bolagsstämman för styrelsens framtida sammansättning, och preliminärt skall arbetet vara klart den sista mars.

Om du som ägare är intresserad av att deltaga i ett sådant arbete, vänligen kontakta Andreas Cederborg via andreas.cederborg@recyctec.se senast den 31:a januari.