Retur av Använd Glykol

Vi hjälper er med att ta hand om er använda glykol. Det är i grunden ett farligt avfall som måste hanteras korrekt. Hos oss är det en råvara som möjliggör ny glykol, och ni bidrar till ett bättre klimatavtryck. Alternativet är att köra glykolen till förbränning vilket belastar både miljön och din ekonomi.

På vår anläggning i Jönköping kan ni lämna använd etylen- och propylenglykol i separata emballage. För effektivare rening, ber vi er att inte förorena Använd Glykol med annat avfall/farligt avfall. Vi kan även hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag.

För inlämning av glykol, vänligen kontakta oss via Order eller på telefon.

Vit tankbil kör på väg längs med gröna åkermarker
SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan