Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Miljö och kvalitet

Recyctecs verksamhet är certifierad enligt miljö- och kvalitetsstandarderna ISO 9001 och 14001 i enlighet med de uppdaterade standarderna 2015. Detta innebär att miljö och kvalitetsarbetet sker i kontrollerade former och genomgår systematiskt ständiga förbättringar. Läs om våra prioriterade områden i vår Kvalitets- och Miljöpolicy i dokumentet nedan.

Se Kvalitets- och Miljöpolicy

Skog med solstrålar som tränger sig fram bland träden

Kvalitets- och miljöpolicy

Recyctec Kvalitets- och miljöpolicy
Recyctec ISO 9001 certifikat
Recyctec ISO 14001 certifikat