Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Earthcare glycol

Redovisning av klimatnytta

Recyctec erbjuder sina kunder möjligheten att få en sammanställning av den årliga effekten på bolagets klimatpåverkan utav att använda EarthCare framför annan jungfrulig glykol gjort på fossil råvara.

För fastighetsbolag innebär att ett årligt certifikat tas fram, beräknat utifrån studier gjorda av Swerea IVF – numera RISE – se länk nedan för studien.

Detta ger detaljerad statistik för fastighetsbolaget och möjliggör tydlig redogörelse för total användning av glykol, både inlämnat och köpt. Tjänsten riktar sig till slutkunder av fastighetsglykol, primärt fastighetsbolag och fungerar oaktat om bolaget har egen teknisk förvaltning eller om bolaget kontrakterat en eller flera servicepartners till detta.

Flick som håller i en jordglob
Screening Life Cycle of recycled glycol
Redovisning av klimatnytta