Investor Relations

Recyctec är noterat på Spotlight Stock Market sen januari 2013. Öppningskursen låg på 3.95 kr. Recyctec ligger rätt i tiden och är ett företag som redan nu och på lång sikt kan se en stor potentiell marknad. Detta då glykol är en ändlig resurs och verksamhetens metoder och produkter arbetar för hållbarhet och miljövänlighet. Dessutom är glykol en bristvara då efterfrågan konstant är högre än tillgången. För vidare info om aktien och andra nyheter, vänligen se vidare här nedanför.

Recyctecs huvudkontor finns vid reningsanläggningen i Jönköping.

Spegling i sjön av staden Jönköping
SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan