Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Styrelse och Ledning

Namn: Ketil Thorsen

Yrkesroll: Styrelseordförande Recyctec Holding AB

Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: CEO Preem Norge AS emellan 2017-2020. Dessförinnan CEO för Bravida i Norge, CEO för Grensemat og KBÄ i Sverige, Associate partner Accenture samt Ledande befattningar på Shell, Utöver detta så arbetade han 2009 till 2014 med att etablera amerikanska WEX på den med europiska marknaden.

Övriga styrelseuppdrag idag: Styrelseordförande i Eurowag (Czech Republic) och styrelseledamot i Thermosaver AS (Norge) samt Senergia Holding AB (Sverige).

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 10 000 B-Aktier

Namn: Robert Wahren

Yrkesroll: Ägare Core Competence AB

Utbildning: Teknologie Doktor i organisk kemi, docent i organisk kemi vid KTH, forskarår vid Stanford University, Department of Chemistry, internationell marknadsföring vid INSEAD.

Bakgrund: Utvecklingschef Extraco AB (Akzo Nobel) 4 år, utvecklingschef Bergvik Kemi, senare divisionschef (Srora Enzo) i 4 år, VD AB Stadexi 10 år, ansvarig FoU, affärsutveckling, strategi och företagsförvärv vid Borregaaed AS (Orklakoncernen) i 4 år. Senaste 15 åren egen företagare, konsult och affärsängel.

Övriga styrelseuppdrag idag: Core Competence AB, Pente Invest AB

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: ca 80 000 B-aktier.

Namn: Lars Erik Hilsen

Yrkesroll: Direktör Varuförsörjning Kavli Norge AS

Utbildning: NTNU/Norges Tekniska Högskola, MsC, NSM-BI, MBA program INSEAD Executive Board Program

Bakgrund: Erfaren ledare från seniora ledningspositioner, i såväl börsnoterade som private-equity ägda bolag. Driftserfarenhet från bland annat roller som produktionschef i större processindustriella bolag.

Övriga styrelseuppdrag idag: 3D Perception AS, Mobione AB

Namn: Ragnhild Skjævestad

Professionell roll: Ägare och VD Altavida

Utbildning: Bachelor i revision från BI Norwegian Business School, Higher Auditing, Norwegian School of Management, Bergen

Bakgrund: Efter fem år i revisionsbolaget PWC bytte Ragnhild till investeringsbranschen och blev först CFO och senare COO i det dåvarande nordiska private equity-bolaget FSN Capital Partners. Sedan 2009 har hon arbetat med affärsutveckling och investeringsaktiviteter genom Altavida. Under perioden 2009 - 2015 i USA med fokus på USA och Latinamerika och de och de sista fem åren baserade i Norge.

Övriga styrelseuppdrag idag: Havkraft AS, Hydrowave AS

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: Ca 284 000 B-aktier genom Altavida AS

Namn: Alexander Lersbryggen

Yrkesroll: Marknadschef Brynslökken AS

Namn: Andreas Cederborg

Yrkesroll: Verkställande Direktör Recyctec Holding AB

Utbildning: MSc Advanced Finance, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Executive Leadership Program. Stockholm School of Economics

Bakgrund: Mångårig bakgrund i ledande positioner från Preem AB, såväl som Försäljningschef Special Fuels samt Fastighetschef

Övriga styrelseuppdrag idag: Recyctec AB

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 18 667 B Aktier

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg