Styrelse och Ledning

Namn: Thom Nilsson

Yrkesroll: Styrelseordförande Recyctec Holding AB, Koncernchef Nevotex AB

Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: Koncernchef Nevotex

Övriga styrelseuppdrag idag: Beslag Design i Båstad Aktiebolag - Styrelseledamot, Signum Prefab AB - Styrelseordförande, WINO Holding AB - Styrelseledamot

Ägande i bolaget, direkt och indirekt:

Namn: Lars Erik Hilsen

Yrkesroll: Direktör Varuförsörjning Kavli Norge AS

Utbildning: NTNU/Norges Tekniska Högskola, MsC, NSM-BI, MBA program INSEAD Executive Board Program

Bakgrund: Erfaren ledare från seniora ledningspositioner, i såväl börsnoterade som private-equity ägda bolag. Driftserfarenhet från bland annat roller som produktionschef i större processindustriella bolag.

Övriga styrelseuppdrag idag: 3D Perception AS, Mobione AB

Namn: Andreas Cederborg

Yrkesroll: Verkställande Direktör Recyctec Holding AB

Utbildning: MSc Advanced Finance, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Executive Leadership Program. Stockholm School of Economics

Bakgrund: Mångårig bakgrund i ledande positioner från Preem AB, såväl som Försäljningschef Special Fuels samt Fastighetschef

Övriga styrelseuppdrag idag: Recyctec AB

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 18 667 B Aktier

Namn: Joel Westerström

Yrkesroll: Styrelseledamot Recyctec Holding AB, Partner på Partner Fondkommission AB

Utbildning: MSc Industrial Engineering and Management, Chalmers Tekniska Högskola. Kurser vid Stockholm School of Economics.

Bakgrund: Bakgrund från finans- samt konsultbranschen, bland annat som Investment Manager på åländska PE-fonden Evolver och amerikanska konsultfirman Kearney.

Övriga styrelseuppdrag idag: Spacett AB

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 7 500 B Aktier

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan