Styrelse och Ledning

Namn: Ketil Thorsen

Yrkesroll: Styrelseordförande Recyctec Holding AB

Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: CEO Preem Norge AS emellan 2017-2020. Dessförinnan CEO för Bravida i Norge, CEO för Grensemat og KBÄ i Sverige, Associate partner Accenture samt Ledande befattningar på Shell, Utöver detta så arbetade han 2009 till 2014 med att etablera amerikanska WEX på den med europiska marknaden.

Övriga styrelseuppdrag idag: Styrelseordförande i Eurowag (Czech Republic) och styrelseledamot i Thermosaver AS (Norge) samt Senergia Holding AB (Sverige).

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 10 000 B-Aktier

Namn: Lars Erik Hilsen

Yrkesroll: Direktör Varuförsörjning Kavli Norge AS

Utbildning: NTNU/Norges Tekniska Högskola, MsC, NSM-BI, MBA program INSEAD Executive Board Program

Bakgrund: Erfaren ledare från seniora ledningspositioner, i såväl börsnoterade som private-equity ägda bolag. Driftserfarenhet från bland annat roller som produktionschef i större processindustriella bolag.

Övriga styrelseuppdrag idag: 3D Perception AS, Mobione AB

Namn: Ragnhild Skjævestad

Professionell roll: Ägare och VD Altavida

Utbildning: Bachelor i revision från BI Norwegian Business School, Higher Auditing, Norwegian School of Management, Bergen

Bakgrund: Ragnhild Skjaevestad grundade Altavida AS 2007 och har sedan dess arbetat med affärsutveckling och investeringsverksamhet i Europa, USA och Latinamerika.Altavida AS engagerar sig i företag och projekt som bidrar till en mer resurseffektiv och hållbar värld. Målet är att hjälpa entreprenörer att omvandla sina visioner till lönsamma företag och småföretag att ladda och växa till marknadsledare med kapitalanskaffning, affärsutvecklingskompetens och nätverksvägledning. Innan Ragnhild Skjaevestad grundade Altavida arbetade hon åtta år för riskkapitalbolaget FSN Capital som COO/CFO och dessförinnan 5 år för PwC.

Övriga styrelseuppdrag idag: Havkraft AS, Hydrowave AS

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: Ca 284 000 B-aktier genom Altavida AS

Namn: Alexander Lersbryggen

Yrkesroll: Marknadschef Brynslökken AS

Namn: Andreas Cederborg

Yrkesroll: Verkställande Direktör Recyctec Holding AB

Utbildning: MSc Advanced Finance, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Executive Leadership Program. Stockholm School of Economics

Bakgrund: Mångårig bakgrund i ledande positioner från Preem AB, såväl som Försäljningschef Special Fuels samt Fastighetschef

Övriga styrelseuppdrag idag: Recyctec AB

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 18 667 B Aktier

Namn: Sören Eriksson

Yrkesroll: Styrelseledamot Recyctec Holding AB

Utbildning: Civilingenjör KTH

Bakgrund: Mångårig bakgrund i ledande positioner från Preem AB, med inriktning på hållbara förnybara drivmedel samt utveckling av nya samägda Preembolag som tex. Pyrocell och Lignolproduktion AB.

Övriga styrelseuppdrag idag: Ren Fuel K2B Lignolproduktion AB, Lignolproduktion i Vallvik AB, Sjöhuset i Brevik AB, Envigas AB.

Ägande i bolaget, direkt och indirekt:

Namn: Joel Westerström

Yrkesroll: Styrelseledamot Recyctec Holding AB, Partner på Partner Fondkommission AB

Utbildning: MSc Industrial Engineering and Management, Chalmers Tekniska Högskola. Kurser vid Stockholm School of Economics.

Bakgrund: Bakgrund från finans- samt konsultbranschen, bland annat som Investment Manager på åländska PE-fonden Evolver och amerikanska konsultfirman Kearney.

Övriga styrelseuppdrag idag: Spacett AB

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 7 500 B Aktier

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan