Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Styrelse och Ledning

Namn: Ketil Thorsen

Yrkesroll: Styrelseordförande Recyctec Holding AB

Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: CEO Preem Norge AS emellan 2017-2020. Dessförinnan CEO för Bravida i Norge, CEO för Grensemat og KBÄ i Sverige, Associate partner Accenture samt Ledande befattningar på Shell, Utöver detta så arbetade han 2009 till 2014 med att etablera amerikanska WEX på den med europiska marknaden.

Övriga styrelseuppdrag idag: Styrelseordförande i Eurowag (Czech Republic) och styrelseledamot i Thermosaver AS (Norge) samt Senergia Holding AB (Sverige).

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 10 000 B-Aktier

Namn: Lars Erik Hilsen

Yrkesroll: Direktör Varuförsörjning Kavli Norge AS

Utbildning: NTNU/Norges Tekniska Högskola, MsC, NSM-BI, MBA program INSEAD Executive Board Program

Bakgrund: Erfaren ledare från seniora ledningspositioner, i såväl börsnoterade som private-equity ägda bolag. Driftserfarenhet från bland annat roller som produktionschef i större processindustriella bolag.

Övriga styrelseuppdrag idag: 3D Perception AS, Mobione AB

Namn: Ragnhild Skjævestad

Professionell roll: Ägare och VD Altavida

Utbildning: Bachelor i revision från BI Norwegian Business School, Higher Auditing, Norwegian School of Management, Bergen

Bakgrund: Ragnhild Skjaevestad grundade Altavida AS 2007 och har sedan dess arbetat med affärsutveckling och investeringsverksamhet i Europa, USA och Latinamerika.Altavida AS engagerar sig i företag och projekt som bidrar till en mer resurseffektiv och hållbar värld. Målet är att hjälpa entreprenörer att omvandla sina visioner till lönsamma företag och småföretag att ladda och växa till marknadsledare med kapitalanskaffning, affärsutvecklingskompetens och nätverksvägledning. Innan Ragnhild Skjaevestad grundade Altavida arbetade hon åtta år för riskkapitalbolaget FSN Capital som COO/CFO och dessförinnan 5 år för PwC.

Övriga styrelseuppdrag idag: Havkraft AS, Hydrowave AS

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: Ca 284 000 B-aktier genom Altavida AS

Namn: Alexander Lersbryggen

Yrkesroll: Marknadschef Brynslökken AS

Namn: Andreas Cederborg

Yrkesroll: Verkställande Direktör Recyctec Holding AB

Utbildning: MSc Advanced Finance, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Executive Leadership Program. Stockholm School of Economics

Bakgrund: Mångårig bakgrund i ledande positioner från Preem AB, såväl som Försäljningschef Special Fuels samt Fastighetschef

Övriga styrelseuppdrag idag: Recyctec AB

Ägande i bolaget, direkt och indirekt: 18 667 B Aktier

Namn: Sören Eriksson

Namn: Joel Westerström

styrelsen.jpg
Styrelse och Ledning Recyctec Holding AB: Från vänster: Sören Eriksson, Joel Westerström, Ketil Thorsen, Alexander Lersbryggen, Ragnhild Skjævestad, Lars Erik Hilsen & Andreas Cederborg