EarthCare Glycol

Fastighetsglykol

Recyctec erbjuder ett komplett sortiment av glykoler anpassade för fastighetsanvändning, både både etylen- och propylenglykol. Flera av produkterna är bedömda och finns listade hos Byggvarubedömningen. Tillsatt inhibitor i EarthCare Glycol är inte märkningspliktig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP. Och innehåller inte nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatsalter. Dessa produkter säljs även hos vår återförsäljare Ahlsell. Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna. Använd Glykol till Recyctec.

Rekommendationer från fastighetsbolag

Fastighetsglykol Etylenglykol

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol E 30%

25L E30311logga

208L E30211logga

1000L E30111logga

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol E 40%

25L E40311logga

208L E40211logga

1000L E40111logga

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol E Koncentrat

25L E99311logga

208L E99211logga

1000L E99111logga

Om ni önskar andra koncentrationer eller andra leveransalternativ tillhandahåller vi det också. Se EarthCare Glycol Specialanpassad eller kontakta oss på antingen order@recyctec.se eller 010 - 209 00 28.

Fastighetsglykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter

Fastighetsglykol Propylenglykol

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol P 30%

25L P30311logga

208L P30211logga

1000L P30111logga

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol P 40%

25L P40311logga

208L P40211logga

1000L P40111logga

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol P Koncentrat

25L P99311

208L P99211

1000L P99111

Om ni önskar andra koncentrationer eller andra leveransalternativ tillhandahåller vi det också. Se EarthCare Glycol Specialanpassad eller kontakta oss på antingen order@recyctec.se eller 010 - 209 00 28.

Fastighetsglykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter

Klargörande om Råvara

Efterfrågan på EarthCare Fastighetsglykol ökar vilket är en följd av att fastighetsägare blivit mycket mer aktiva i sitt hållbarhetsarbete och därför efterfrågar våra varor i allt större utsträckning. Detta ställer krav på tillgång till råvaran för EarthCare Fastighetsglykol som är använd glykol.

En förutsättning för att kunna leverera dessa produkter är att det finns tillgänglig använd glykol att hantera. Recyctec har flera olika källor till råvara och söker kontinuerligt efter ytterligare, såväl i Sverige som internationellt.

För monoetylenglykol (MEG) finns det rätt gott om råvara, men för använd monopropylenglykol (MPG) så förekommer variation på tillgång. MPG är mindre skadligt för omgivningen men dyrare att tillverka. Miljökrav och samhällsansvar gör att det pågår ett skifte mot mer användande av MPG. MPG och MEG har hållbarhet på 3-7 år beroende av användningsområde. Recyctec opererar i symbios med marknaden. Därför speglar tillgången på råvara till viss grad det köpbeteende som var gällande 3-7 år bakåt i tiden.

I takt med att efterfrågan på MPG växer så kan det från tid till annan vara underskott på råvara. Utöver det kan även andra faktorer påverka, under 2020 så har tex flygandet minskat drastiskt, vilket innebär att färre plan avisas, vilket minskar tillgängliga volymer använd MPG.

Därtill så är specifikationen för MPG mycket snävare och tillåter ingen inblandning av andra glykoler, medan MEG tillåter viss inblandning. Därför är kraven på hantering av använd MPG högre.

För att kunna säkerställa leveransförmåga av EarthCare Monopropylenglykol så kan bolaget från tid till annan nödgas att komplettera råvarutillgång med fossil glykol. Detta är dock en ett övergående utmaning, i takt med att fler köper MPG så kommer det över tid att finnas större mängder råvaror att hantera och denna faktor fasas ut.

I bolagets miljöredovisning avseende skapad klimatnytta är dessa faktorer givetvis beaktade.

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan