Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

EarthCare Glycol

Fastighetsglykol

Recyctec erbjuder ett komplett sortiment av glykoler anpassade för fastighetsanvändning, både både etylen- och propylenglykol. Flera av produkterna är bedömda och finns listade hos Byggvarubedömningen. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri. Dessa produkter säljs även hos vår återförsäljare Ahlsell. Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna. Använd Glykol till Recyctec.

Rekommendationer från fastighetsbolag

Rekommendation Whilborgs
Rekommendation Riksbyggen

Fastighetsglykol Etylenglykol

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol E 30%

25LE30311

208LE30211

1000LE30111

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol E 40%

25LE40311

208LE40211

1000LE40111

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol E Koncentrat

25LE99311

208LE99211

1000LE99111

 

Om ni önskar andra koncentrationer eller andra leveransalternativ tillhandahåller vi det också. Se EarthCare Glycol Specialanpassad eller kontakta oss på antingen order@recyctec.se eller 010 - 209 00 28.

Fastighetsglykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter

Fastighetsglykol Propylenglykol

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol P 30%

25LP30311

208LP30211

1000LP30111

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol P 40%

25LP40311

208LP40211

1000LP40111

Fastighetsglykol

EarthCare Glycol P Koncentrat

25LP99311

208LP99211

1000LP99111

 

Om ni önskar andra koncentrationer eller andra leveransalternativ tillhandahåller vi det också. Se EarthCare Glycol Specialanpassad eller kontakta oss på antingen order@recyctec.se eller 010 - 209 00 28.

Fastighetsglykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter

Klargörande om Råvara

Efterfrågan på EarthCare Fastighetsglykol ökar vilket är en följd av att fastighetsägare blivit mycket mer aktiva i sitt hållbarhetsarbete och därför efterfrågar våra varor i allt större utsträckning. Detta ställer krav på tillgång till råvaran för EarthCare Fastighetsglykol som är använd glykol.

En förutsättning för att kunna leverera dessa produkter är att det finns tillgänglig använd glykol att hantera. Recyctec har flera olika källor till råvara och söker kontinuerligt efter ytterligare, såväl i Sverige som internationellt.

För monoetylenglykol (MEG) finns det rätt gott om råvara, men för använd monopropylenglykol (MPG) så förekommer variation på tillgång. MPG är mindre skadligt för omgivningen men dyrare att tillverka. Miljökrav och samhällsansvar gör att det pågår ett skifte mot mer användande av MPG. MPG och MEG har hållbarhet på 3-7 år beroende av användningsområde. Recyctec opererar i symbios med marknaden. Därför speglar tillgången på råvara till viss grad det köpbeteende som var gällande 3-7 år bakåt i tiden.

I takt med att efterfrågan på MPG växer så kan det från tid till annan vara underskott på råvara. Utöver det kan även andra faktorer påverka, under 2020 så har tex flygandet minskat drastiskt, vilket innebär att färre plan avisas, vilket minskar tillgängliga volymer använd MPG.

Därtill så är specifikationen för MPG mycket snävare och tillåter ingen inblandning av andra glykoler, medan MEG tillåter viss inblandning. Därför är kraven på hantering av använd MPG högre.

För att kunna säkerställa leveransförmåga av EarthCare Monopropylenglykol så kan bolaget från tid till annan nödgas att komplettera råvarutillgång med fossil glykol. Detta är dock en ett övergående utmaning, i takt med att fler köper MPG så kommer det över tid att finnas större mängder råvaror att hantera och denna faktor fasas ut.

I bolagets miljöredovisning avseende skapad klimatnytta är dessa faktorer givetvis beaktade.