Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

EarthCare Glycol

Fastighetsglykol

EarthCare Fastighetsglykol produkter, både etylen- och propylenglykol, är bedömda och finns med i både Byggvarubedömningen samt SundaHus. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri. Dessa produkter säljs även hos vår återförsäljare Ahlsell. Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna Använd Glykol till Recyctec.

Rekommendationer från fastighetsbolag

Rekommendation Whilborgs
Rekommendation Riksbyggen

Fastighetsglykol Etylenglykol

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

Fastighetsglykol

Etylenglykol 25L

Etylenglykol 30%E30311

Etylenglykol 35%E35311

Etylenglykol 40%E40311

Etylenglykol KoncentratE99311

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

Fastighetsglykol

Etylenglykol 208L

Etylenglykol 30%E30211

Etylenglykol 35%E35211

Etylenglykol 40%E40211

Etylenglykol KoncentratE99211

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

Fastighetsglykol

Etylenglykol 1000L

Etylenglykol 30%E30111

Etylenglykol 35%E35111

Etylenglykol 40%E40111

Etylenglykol KoncentratE99111

Fastighetsglykol Propylenglykol

Fastighetsglykol Propylenglykol 25 liter

Fastighetsglykol

Propylenglykol 25L

Propylenglykol 30%P30311

Propylenglykol 35%P35311

Propylenglykol 40%P40311

Propylenglykol KoncentratP99311

Fastighetsglykol Propylenglykol 208 liter

Fastighetsglykol

Propylenglykol 208L

Propylenglykol 30%P30211

Propylenglykol 35%P35211

Propylenglykol 40%P40211

Propylenglykol KoncentratP99211

Fastighetsglykol Propylenglykol 1000 liter

Fastighetsglykol

Propylenglykol 1000L

Propylenglykol 30%P30111

Propylenglykol 35%P35111

Propylenglykol 40%P40111

Propylenglykol KoncentratP99111

Klargörande om Råvara

Efterfrågan på EarthCare Fastighetsglykol ökar vilket är en följd av att fastighetsägare blivit mycket mer aktiva i sitt hållbarhetsarbete och därför efterfrågar våra varor i allt större utsträckning. Detta ställer krav på tillgång till råvaran för EarthCare Fastighetsglykol som är använd glykol.

En förutsättning för att kunna leverera dessa produkter är att det finns tillgänglig använd glykol att hantera. Recyctec har flera olika källor till råvara och söker kontinuerligt efter ytterligare, såväl i Sverige som internationellt.

För monoetylenglykol (MEG) finns det rätt gott om råvara, men för använd monopropylenglykol (MPG) så förekommer variation på tillgång. MPG är mindre skadligt för omgivningen men dyrare att tillverka. Miljökrav och samhällsansvar gör att det pågår ett skifte mot mer användande av MPG. MPG och MEG har hållbarhet på 3-7 år beroende av användningsområde. Recyctec opererar i symbios med marknaden. Därför speglar tillgången på råvara till viss grad det köpbeteende som var gällande 3-7 år bakåt i tiden.

I takt med att efterfrågan på MPG växer så kan det från tid till annan vara underskott på råvara. Utöver det kan även andra faktorer påverka, under 2020 så har tex flygandet minskat drastiskt, vilket innebär att färre plan avisas, vilket minskar tillgängliga volymer använd MPG.

Därtill så är specifikationen för MPG mycket snävare och tillåter ingen inblandning av andra glykoler, medan MEG tillåter viss inblandning. Därför är kraven på hantering av använd MPG högre.

För att kunna säkerställa leveransförmåga av EarthCare Monopropylenglykol så kan bolaget från tid till annan nödgas att komplettera råvarutillgång med fossil glykol. Detta är dock en ett övergående utmaning, i takt med att fler köper MPG så kommer det över tid att finnas större mängder råvaror att hantera och denna faktor fasas ut.

I bolagets miljöredovisning avseende skapad klimatnytta är dessa faktorer givetvis beaktade.

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg