Analys av Glykoltyp

Vi kan hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag genom en analys av glykoltyp.

Etylen- och propylenglykol är de mest frekvent använda glykolerna på marknaden. Båda sänker fryspunkten, höjer kokpunkten och agerar som mjukgörande medel. De har dock en del skilda egenskaper, vilket leder till att glykoltyperna skall hanteras separat hela vägen från användning till återvinning hos Recyctec.

Olika företag tillsätter olika korrosionsinhibitorer, olika spädningar samt olika färgtillsatser. Eftersom det inte finns en enhetlig färgkodning för glykolprodukter inom Fastighets- och Fordonsglykol så går det inte att säkerställa vilken glykoltyp man har genom färg.

Rutiner för provtagning

Kvinnlig forskare använder pipett för att flytta lösning från ett provrör till ett annat i labb

Provtagning av Använd Glykol

Provrör med provrörsställ

Standard

Glykoltyp och glykolkoncentration

Provmängd 10 cl

Kostnad (exkl. moms) 1100 SEK

Svarstid (efter mottaget prov) 5 dagar

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan