Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Analys av Glykoltyp

Vi kan hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag genom en analys av glykoltyp.

Etylen- och propylenglykol är de mest frekvent använda glykolerna på marknaden. Båda sänker fryspunkten, höjer kokpunkten och agerar som mjukgörande medel. De har dock en del skilda egenskaper, vilket leder till att glykoltyperna skall hanteras separat hela vägen från användning till återvinning hos Recyctec.

Olika företag tillsätter olika korrosionsinhibitorer, olika spädningar samt olika färgtillsatser. Eftersom det inte finns en enhetlig färgkodning för glykolprodukter inom Fastighets- och Fordonsglykol så går det inte att säkerställa vilken glykoltyp man har genom färg.

Rutiner för provtagning

Kvinnlig forskare använder pipett för att flytta lösning från ett provrör till ett annat i labb

Provtagning av Använd Glykol

Provrör med provrörsställ

Standard

Glykoltyp och glykolkoncentration

Provmängd10 cl

Kostnad (exkl. moms)1100 SEK

Svarstid (efter mottaget prov)5 dagar

Provrör med provrörsställ

Express

Glykoltyp och glykolkoncentration

Provmängd10 cl

Kostnad (exkl. moms)2400 SEK

Svarstid (efter mottaget prov)24 timmar