Våra partners

Logotyp Ahlsell

Ahlsell

Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning.

Logotyp Dr Kramer

Dr. Kramer

IDr. Kramer Consulting & Trading’s goal is to use the expertise of more than 25 years of service in the fuel and consumer, automotive, refining and oil industries for the customer benefit. The experiences from a variety of projects in a wide range of industries and applications join together to a profound knowledge.

Logotyp Sunda Hus

Sunda Hus

SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Logotyp Återvinningsindustrierna

Återvinnings­industrierna

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

Logotyp Chemiclean

Chemiclean

Chemiclean erbjuder idag marknadens mest miljövänliga rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem! Genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning.

Logotyp Sweden Green Building Council

SGBC

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar de för ett samhälle som gynnar både människor och miljö.

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan