Våra Värderingar

Vi är Hållbara genom:

  • Att vi månar om våra medarbetare, vilka är vår största tillgång.
  • Att vi hushållar med våra tillgångar, så att varje resurs utnyttjas på bästa sätt.
  • Att vi ser till helheten i alla de saker som vi genomför.
  • Att vi hjälper våra kunder att spara på jordens resurser, och att minska sina utsläpp av koldioxid

Och givetvis att vi är riktig cirkulär ekonomi i industriell skala.

Vi är Samarbetande genom:

  • Att vi genomför saker som ett lag, där allas gemensamma insats är avgörande för slutresultatet.
  • Att vi respekterar varandra och månar om allas välmående och trivsel.
  • Att vi tror att kommunikation är en förutsättning för förbättring.

Och givetvis att vi agerar i samklang med samhället, där våra produkter är del av ett naturligt kretslopp.

Vi är Innovativa genom:

  • Att vi prövar oss fram. Vi tror på styrkan i att göra saker och på allas enskilda ansvar.
  • Att vi hittar smarta lösningar på komplexa problem. Genom att förstå problemets kärna hittar vi väl anpassade lösningar.
  • Att vi tänker kreativt. Vi är ett bolag som gör något som ingen annan har gjort förut – vilket kräver att vi tänker tankar ingen har tänkt tidigare.

Och givetvis att vi är ett Svenskt innovationsdrivet cleantec företag i framkant.

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan