Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Våra Värderingar

Vi är Hållbara genom:

  • Att vi månar om våra medarbetare, vilka är vår största tillgång.
  • Att vi hushållar med våra tillgångar, så att varje resurs utnyttjas på bästa sätt.
  • Att vi ser till helheten i alla de saker som vi genomför.
  • Att vi hjälper våra kunder att spara på jordens resurser, och att minska sina utsläpp av koldioxid

Och givetvis att vi är riktig cirkulär ekonomi i industriell skala.

Vi är Samarbetande genom:

  • Att vi genomför saker som ett lag, där allas gemensamma insats är avgörande för slutresultatet.
  • Att vi respekterar varandra och månar om allas välmående och trivsel.
  • Att vi tror att kommunikation är en förutsättning för förbättring.

Och givetvis att vi agerar i samklang med samhället, där våra produkter är del av ett naturligt kretslopp.

Vi är Innovativa genom:

  • Att vi prövar oss fram. Vi tror på styrkan i att göra saker och på allas enskilda ansvar.
  • Att vi hittar smarta lösningar på komplexa problem. Genom att förstå problemets kärna hittar vi väl anpassade lösningar.
  • Att vi tänker kreativt. Vi är ett bolag som gör något som ingen annan har gjort förut – vilket kräver att vi tänker tankar ingen har tänkt tidigare.

Och givetvis att vi är ett Svenskt innovationsdrivet cleantec företag i framkant.