Inbjudan Valberedning 2022

Inför bolagsstämman senare i vår så kommer bolaget att tillsätta en valberedning för att på så sätt säkerställa att tillsättningen av styrelsen är förankrad i ägarleden. Vi vill därför bjuda in alla som är intresserade av att delta i detta arbete med att anmäla sitt intresse till bolaget.

Valberedningen kommer att bestå av 6 personer ink ordförande, och röstandel kommer att vara urvalskriteriet för det fall att fler än 6 anmäler sitt intresse. För det fall att man vill delta i detta så meddelar man bolaget senast den 11/2 på nedanstående kontaktuppgifter. Även förslag och annan input till valberedningen kan också skickas till dessa kontaktuppgifter.

Bästa hälsningar / Andreas Cederborg, vd.

andreas@recyctec.se / 070-882 64 00

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan