Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

Retur av Använd Glykol

Vi hjälper er med att ta hand om er använda glykol. Det är i grunden ett farligt avfall som måste hanteras korrekt. Hos oss är det en råvara som möjliggör ny glykol, och ni bidrar till ett bättre klimatavtryck. Alternativet är att köra glykolen till förbränning vilket belastar både miljön och din ekonomi.

På vår anläggning i Jönköping kan ni lämna använd etylen- och propylenglykol i separata emballage. För effektivare rening, ber vi er att inte förorena Använd Glykol med annat avfall/farligt avfall. Vi kan även hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag.

För inlämning av glykol, vänligen kontakta oss via Order eller på telefon.

Order- och offertförfrågan

Vit tankbil kör på väg längs med gröna åkermarker