WELCOME TO RECYCTEC

For a cleaner world

Recyctec is a cleantech company that has developed a unique technology that restores used glycol so that it can be reused. This unique technology ensures that glycol is purified to its original condition and can be used with the same functionality over and over again.

Products & Services Contact us

Since 1 January 2020, we have helped our customers reduce their CO2

00 kilo

Nyhet

Minskad plastanvändning

Den viktigaste produktegenskapen Earthcare har är sin klimatnytta jämfört med jämförbara produkter. Vi är därför glada att ha genomfört ytterligare en miljöförbättrande åtgärd. Genom att ha upphandlat smartare dunkar vilka kräver mindre plaståtgång har bolaget kunnat minska sin miljöpåverkan betydligt. De nya dunkarna innehåller ca 17 % mindre plast än de tidigare, vilket motsvarar ca 190 gram per dunk. Då utsläppen av växthusgaser i samband med plastproduktion ligger omkring 2-3 kg koldioxidekvivalenter per kilo producerad plast, ger denna förändring en klimatförbättring om ca 4560 kg koldioxidekvivalenter per år.

Utöver det så arbetar recyctec sedan tidigare med återvunna emballage både för fat och IBC:er, men för dunkar har det än så länge inte funnits några kommersiellt gångbara alternativ. Initiativet ovan ger dock en inte obetydlig förbättring av bolagets miljöpåverkan. Då bolaget därtill avser att växa inom emballerat så kommer denna förbättring att skala, jämfört med tidigare emballage.

De nya 25L dunkarna är snarlika de tidigare och väntas vara fullt implementerade senast i mitten på april.