WELCOME TO RECYCTEC

For a cleaner world

Recyctec is a cleantech company that has developed a unique technology that restores used glycol so that it can be reused. This unique technology ensures that glycol is purified to its original condition and can be used with the same functionality over and over again.

Products & Services Contact us

Since 1 January 2020, we have helped our customers reduce their CO2

00 kilo

Nyhet

Viktig info till leverantörer!

Enligt Naturvårdsverket ska verksamheter från 1 november 2020 börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret. Detta innebär att vi på Recyctec inte kommer att ta emot inkommande farligt avfall utan transportdokument. Det kommer i sådana fall leda till merarbete i några led och därför ber vi alla våra leverantörer att ha dokument färdiga när avfallet ska tas om hand av oss.