Earthcare glycol

Redovisning av klimatnytta

Recyctec erbjuder sina kunder möjligheten att få en sammanställning av den årliga effekten på bolagets klimatpåverkan utav att använda EarthCare framför annan jungfrulig glykol gjort på fossil råvara.

För fastighetsbolag innebär att ett årligt certifikat tas fram, beräknat utifrån studier gjorda av Swerea IVF – numera RISE – se länk nedan för studien.

Detta ger detaljerad statistik för fastighetsbolaget och möjliggör tydlig redogörelse för total användning av glykol, både inlämnat och köpt. Tjänsten riktar sig till slutkunder av fastighetsglykol, primärt fastighetsbolag och fungerar oaktat om bolaget har egen teknisk förvaltning eller om bolaget kontrakterat en eller flera servicepartners till detta.

Flick som håller i en jordglob
SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan