Grön Klassning hos Byggvarubedömningen

Bolaget har erhållit Grön klassning för sina produkter hos Byggvarubedömningen, vilken är den högsta möjliga klassningen. Bolaget är unika med denna klassning för glykolprodukter och något som kommer påverka efterfrågan på bolagets produkter i fastighetsmarknaden positivt.

Byggvarubedömningen är en ledande aktör för att hjälpa fastighetsbranschen att göra medvetna och hållbara val i olika byggprojekt. De utför oberoende bedömningar av byggprodukter som underlättar beslutsprocessen för fastighetsaktörer i sina inköp. Byggvarubedömningen dessutom i sin tur är ägt av ett flertal av de stora aktörerna i fastighetsbranschen. Det är med bakgrund av detta mycket glädjande att meddela att bolaget nu har erhållit högsta möjliga klassning hos Byggvarubedömningen, dvs Grön – Rekommenderas, för både färdigformulerad EarthCare Glycol E samt färdigformulerad EarthCare Glycol P.

Byggvarubedömningens bedömningar av kemikalier görs med två huvudsakliga fokus, dels ett användarperspektiv, dels ett livscykelperspektiv. Bolaget har under föregående år lagts stort arbete på att uppgradera sina produkter för att förbättra användarperspektivet och på så sätt förbättra produkten. Detta arbete är slutfört och den nya bedömningen ett starkt kvitto på bolagets arbete i detta.

Det finns idag flera glykolproducenter som är listade hos Byggvarubedömningen, men det är idag bara Recyctec som erhållit grön klassning totalt. Detta beroende på produktens bättre hållbarhetsegenskaper jämfört med annan ej återvunnen glykol, vilket får grönt genomslag i bedömningen av produkternas livscykelperspektiv. Detta är Recyctec idag helt ensamma om och därmed unika på marknaden.

Byggvarubedömningens klassificeringar är ofta urvalskriterier i inköpsprocesser, både för offentlig sektor samt för privata marknaden. Bolagets produkter har tidigare varit bedömda av byggvarubedömningen men med sämre klassificering. Detta har lett till att bolaget tidigare inte har kvalificerat sig att vara del av större upphandlingar, eller haft sämre förutsättningarjämfört med våra konkurrenter. Denna nackdel utav sämre klassificering är nu vänd till en styrka, och bolaget ser att vi kan delta fullt ut i sådana inköpsprocesser.

Sammantaget innebär de nya klassificeringarna innebär att bolaget har stärkt sin position kraftigt gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets förväntan är därmed att detta skall ge väsentlig påverkan på efterfrågan av bolagets produkter.

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan