WELCOME TO RECYCTEC

For a cleaner world

Recyctec is a cleantech company that has developed a unique technology that restores used glycol so that it can be reused. This unique technology ensures that glycol is purified to its original condition and can be used with the same functionality over and over again.

Products & Services Contact us

Since 1 January 2020, we have helped our customers reduce their CO2

00 kilo

Retur av Använd Glykol

Vi hjälper er med att ta hand om er använda glykol. Det är i grunden ett farligt avfall som måste hanteras korrekt. Hos oss är det en råvara som möjliggör ny glykol, och ni bidrar till ett bättre klimatavtryck. Alternativet är att köra glykolen till förbränning vilket belastar både miljön och din ekonomi.

På vår anläggning i Jönköping kan ni lämna använd etylen- och propylenglykol i separata emballage. För effektivare rening, ber vi er att inte förorena Använd Glykol med annat avfall/farligt avfall. Vi kan även hjälpa er med att ta reda på vilken typ av glykol som finns i ert system idag.

För inlämning av glykol, vänligen kontakta oss via Order eller på telefon.

Order- och offertförfrågan

Vit tankbil kör på väg längs med gröna åkermarker