Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

EarthCare Glycol M

Maringlykol

EarthCare Glycol M är en återvunnen etylenglykol för marint bruk vid körning året runt eller för vinterkonservering. EarthCare Glycol M ger på samma gång frysskydd och ett utmärkt korrosionsskydd. EarthCare Glycol M finns som både koncentrat och färdigformulerad produkt, vilken har spätts med avjoniserat vatten till koncentrationen 50% glykol.

Koncentrerad EarthCare Glycol M innehåller 92% glykol och korrosionsinhibitor. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri och ej märkningspliktig.

Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna Använd Glykol till Recyctec.

Fartyg med last

Maringlykol

Maringlykol

EarthCare Glycol M Färdigblandad

25LM50331

208LM50231

1000LM50131

Maringlykol

EarthCare Glycol M Koncentrat

25LM99331

208LM99231

1000LM99131

Maringlykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter