EarthCare Glycol M

Maringlykol

EarthCare Glycol M är en återvunnen etylenglykol för marint bruk vid körning året runt eller för vinterkonservering. EarthCare Glycol M ger på samma gång frysskydd och ett utmärkt korrosionsskydd. EarthCare Glycol M finns som både koncentrat och färdigformulerad produkt, vilken har spätts med avjoniserat vatten till koncentrationen 50% glykol.

Koncentrerad EarthCare Glycol M innehåller 92% glykol och korrosionsinhibitor. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri och ej märkningspliktig.

Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna Använd Glykol till Recyctec.

Fartyg med last

Maringlykol

Maringlykol

EarthCare Glycol M Färdigblandad

25LM50331

208LM50231

1000LM50131

Maringlykol

EarthCare Glycol M Koncentrat

25LM99331

208LM99231

1000LM99131

Maringlykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan