Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

EarthCare Glycol M

Maringlykol

EarthCare Glycol M är en återvunnen etylenglykol för marint bruk vid körning året runt eller för vinterkonservering. M ger på samma gång frysskydd och ett utmärkt korrosionsskydd. M finns som både koncentrat och färdigformulerad produkt, vilken har spätts med avjoniserat vatten till koncentrationen 50% glykol. Koncentrerad M innehåller 92% glykol och korrosionsinhibitor. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri. EarthCare Glycol M finns i förpackningarna 25L, Fat och IBC.

Säkerhetsdatablad

Tekniskt Produktdatablad

Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna Använd Glykol till Recyctec.

Emballage Koncentrat Färdigblandad
25 L E99331 E50331
208 L E99231 E50231
1000 L E99131 E50131
Fartyg med last