Välkommen till Recyctec

För en renare värld

Recyctec är ett innovationstekniskt återvinningsbolag som tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen.

Produkter & TjänsterKontakta oss

Vi har sedan 1 januari 2020 hjälpt våra kunder att reducera CO2-avtrycket med

00 kg

EarthCare Glycol

Fordonsglykol

EarthCare Glycol V finns endast som Long Life då Recyctec AB värnar hållbarhet och lång livslängd. Den färdigblandade kylarglykol har spätts med avjoniserat vatten till koncentrationen 50% glykol. EarthCare Glycol V möter de flesta fabrikanters specifikationer. För utförligare uppgifter i denna del, vänligen se det tekniska produktdatabladet.

EarthCare Glycol V i koncentrerad form innehåller 92% glykol. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri och ej märkningspliktig.

Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna Använd Glykol till Recyctec.

Röd lastbil med norsk registreringsplåt fyller på glykol i behållare

Fordonsglykol Longlife

Fordonsglykol Longlife

EarthCare Glycol V Färdigblandad

25LV50321

208LV50221

1000LV50121

Fordonsglykol Longlife

EarthCare Glycol V Koncentrat

25LV99321

208LV99221

1000LV99121

Fordonsglykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter