EarthCare Glycol

Fordonsglykol

EarthCare Glycol V finns endast som Long Life då Recyctec AB värnar hållbarhet och lång livslängd. Den färdigblandade kylarglykol har spätts med avjoniserat vatten till koncentrationen 50% glykol. EarthCare Glycol V möter de flesta fabrikanters specifikationer. För utförligare uppgifter i denna del, vänligen se det tekniska produktdatabladet.

EarthCare Glycol V i koncentrerad form innehåller 92% glykol. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri och ej märkningspliktig.

Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol och återlämna Använd Glykol till Recyctec.

Röd lastbil med norsk registreringsplåt fyller på glykol i behållare

Fordonsglykol Longlife

Fordonsglykol Longlife

EarthCare Glycol V Färdigblandad

25L V50321

208L V50221

1000L V50121

Fordonsglykol Longlife

EarthCare Glycol V Koncentrat

25L V99321

208L V99221

1000L V99121

Fordonsglykol

Emballage

Fastighetsglykol Etylenglykol 25 liter

25 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 208 liter

208 liter

Fastighetsglykol Etylenglykol 1000 liter

1000 liter

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan