Om företaget

Vi är ett innovations­tekniskt återvinnings­bolag

Recyctec har tagit fram en unik teknik som renar använd glykol så att den kan återanvändas. Denna unika teknik säkerställer att glykol renas till ursprungligt skick och kan användas med samma funktionalitet om och om igen. Genom att sluta kretsloppet för råvaran glykol blir Recyctec pionjärer i att tillämpa en cirkulär ekonomi inom området, vilket innebär att de bidrar till hållbar miljöutveckling och ekonomi.

Geografiskt inriktar sig Recyctec initialt på den svenska marknaden där de har en färdig fullskaleanläggning placerad i Jönköping som är operativ idag. Framgent siktar Recyctec på att expandera till andra länder, antingen själva eller genom samarbetspartners, med målet att fortsatt förbättra miljöutvecklingen.

Recyctecs huvudkontor och reningsanläggning finns i Jönköping.

Slutet kretslopp och cirkulär ekonomi

Affärsidé

Recyctecs affärsidé är att effektivt och med en unik och miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt.

Mål

Målet är att bygga upp ett starkt miljömärkt varumärke kring Recyctec som den världsledande aktören inom glykolrening och försäljning av den miljövänliga glykolen, EarthCare Glycol. Långsiktigt vill Recyctec även etablera industrier och produkter internationellt.

Vision

Recyctecs vision är att bli en världsledande aktör som renar glykol och bidrar till en hållbar miljöutveckling i världen genom att sluta kretsloppet för glykol.

Kretslopp

Recyctecs verksamhet medverkar till att kretsloppet för råvaran glykol sluts och bildar en evighetsloop vilket innebär att den använda glykolen kan renas om och om igen. Ju mer glykol som Bolaget kan rena för återanvändning, desto mindre aska behöver slutligen deponeras efter förbränning. Recyctec bidrar således till att minska avfallet och i takt med ökad återanvändning kan även importen av glykol minska. Recyctecs verksamhet hjälper andra företags att lyfta deras farliga avfall, Använd Glykol, två steg uppåt i avfallshierarkin.

Recyctecs verksamhet blir därmed en cirkulär ekonomi som är ett av Naturvårdsverkets främsta miljömål. Se nedanstående definition av cirkulär ekonomi från Naturvårdsverket: ”En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar därmed ytterligare värde.”

Drönarbil uppifrån över motorväg med massa trafik

2005-2010

Uppskalning av glykolrening från labbtester till pilottester. Bolaget Recyctec AB bildas.

2011-2012

Fullskaleanläggning besiktigad i Jönköping. Moderbolaget Recyctec Holding AB bildas. Uppskalning av glykolrening från pilotkörningar till fullskala.

2013

Driftsättning av fullskaleanläggningen. Recyctec Holding AB noteras på AktieTorget.

2014

Lyckade körningar i fullskala av både etylen- och propylenglykol. Recyctec kvalitets- och miljöcertifieras enligt ISO 9001 och 14001.

2015

De första samarbetsavtalen ingås. Recyctecs första glykolprodukter för Fastigheter lanseras under namnet EarthCare Glycol. Göran Ahlquist blir VD på Recyctec Holding AB. Swedish Recycling Awards utser Recyctec till årets återvinningsföretag.

2016

Proof of concept av fullskaleanläggningen. EarthCare Glycol produkterna granskas av Kemikalieinspektionen och blir godkända. Driftstörningar med vakuumpumpar och värmeväxlare som missfärgade slutprodukten och störde produktionen, åtgärdas. Ytterligare samarbetsavtal ingås.

2017

Niklas Ekman blir VD på Recyctec Holding AB, EarthCare Fordonsglykol lanseras. Våra produkter inom EarthCare Fastighetsglykol blir bedömda och finns med i SundaHus (både etylen- och propylenprodukterna).

2018

Investering i ny ED Göran Nylén tillträder som ny VD.

2019

Bolaget flyttar all verksamhet till Jönköping, Göran Nylén meddelar sin avgång.

2020

Björn Skjaevestad tillträder som tf VD, Bolaget tar fram en ny strategi, Bolaget genomför en företrädesemission, Andreas Cederborg meddelas tillträda som VD den 1 oktober 2020.

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan