Allmänna villkor

Recyctecs Allmänna villkor för inlämning av använd glykol.

  Recyctec accepterar inleverans av använd glykol i helfat (200L), IBC, ISO-container eller tankbil. Inlämning av enskilda dunkar eller kvartsfat accepteras ej.

  Glykolen skall skickas med korrekt emballering och med kompletta frakthandlingar. För det fall att den använda glykolen kommer med undermålig emballering och/ eller utan korrekta frakthandlingar, kan Recyctec komma att neka lossning av godset, vilket då kan komma att återsändas till kund på kundens bekostnad.

  Recyctec kommer att analysera den använda glykolen vid ankomst.

  • Vid leverans med tankbil sker analys innan lossning. För det fall att glykolen motsvarar Otjänlig enl Recyctecs mottagningskriterier kommer glykolen att nekas och ej lossas.
  • Vid emballerad leverans analyseras glykolen efter mottagande. Skulle analys visa att glykolen är Otjänlig enl Recyctecs mottagningskriterier, kan glykolen komma att återsändas till kund på kundens bekostnad. Analyskostnad tillkommer.

  Analys av översänd glykol kommer att fastställa slutgiltig mottagningsavgift. För det fall att analys av glykolen visar att den använda glykolen motsvarar annan kvalitet än vad översänd beskrivning visar, kommer mottagningsavgift att justeras upp eller ned till faktisk utvisad kvalitet.

  För det fall att inskickad volym överskjuter aviserad volym förbehåller sig Recyctec rätten att avvisa överskjutande volym.

  För det fall att använd glykol kan misstänkas innehålla/konstateras innehålla sådant som Recyctec under inga förutsättningar kan acceptera (exvis brandfarliga eller giftiga varor, varor med explosionsrisk eller vara med omedelbar hälsorisk), förbehåller Recyctec sig rätten att omgående hantera detta på erforderligt sätt. Detta kan innebära att det återsänds till kund, skickas på speciell destruktion etc. Sådan hantering sker alltid på kundens bekostnad.

  För det fall att Ni är osäkra på vilken kvalitet er glykol har, erbjuder Recyctec preliminär analys av systemvätskor mot kostnad. För det fall att ni därefter väljer att lämna in vätskan krediteras ni häften av analyskostnaden för de vätskor som sedan lämnas in.

SV Svenska flaggan EN Engelska flaggan